Het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Henk van Diest

voorzitter

Dieke Westhuis

secretaris

Jarno van Dijk

penningmeester

Doelstelling en beleid

Doelstelling

De Stichting Trusting God Ministries heeft als doel het verbeteren van de geestelijke, emotionele en materiele leefomstandigheden van mensen in binnen- en buitenland. Wij bieden praktische, materiele alsmede ook geestelijke hulp.

De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting baseert zich bij haar handelen op de principes en de goede boodschap van Jezus Christus zoals beschreven in de Bijbel, maar richt zich bij haar steun en hulpverlening op individuen en gemeenschappen ongeacht ras, religie of levensovertuiging. Zie voor de volledige doelstelling het beleidsplan hieronder.

Het beleidsplan

 Onze projecten zijn gericht op het geven van geestelijke en/of materiele steun. Zoals het slaan van waterputtten, hulp bij bouwprojecten, het geven van onderwijs en cursussen etc.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van doelstelling, beleid, activiteiten etc. het Actuele Beleidsplan. Dit is in te zien door de button/ download knop onderaan deze pagina. 

Verslag activiteiten

De stichting is opgericht in augustus 2017. Het eerste jaar  zal worden besteed aan de ontwikkeling van een website, het aanvragen van de ANBI status, het vinden van sponsors, aanleggen van een emailadressen bestand voor nieuwsbrieven en het werven van fondsen.

Fondswerving

Wij werven fondsen voor de stichting door de stichting bekend te maken door middel van spreekbeurten, nieuwsbrieven e.d. Wij hopen hiermee  eenmalige of maandelijkse sponsors te vinden. Wilt u ons ook steunen?  Onze bank rekening is : NL25 INGB 0008 0402 88

Het beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning. Er is geen personeel in dienst. Ook verder is het doel om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat zo veel mogelijk van de gelden besteed kunnen worden aan de doelstelling. De stichting dient het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 

Financiele verantwoording

De stichting vindt een juist gebruik van haar middelen en het naar giftgevers en derden transparant zijn in het gebruik van haar gelden van groot belang.

Daarom is het accountants- en fiscalistenkantoor Inzicht te Ermelo belast met de boekhouding en controle van de financiën van de stichting. Door dit kantoor zal jaarlijks een uitgebreid accountantsrapport worden opgemaakt. De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van het publiceren van dit beleidsplan alsmede haar jaarrekening op deze website.

U kunt de jaarrekening en het beleidsplan  inzien via de buttons/ download knoppen onderaan deze pagina. 

 Algemene gegevens 

Naam: Stichting Trusting God Ministries

RSIN: 857 836 183

KvK nummer: 6933 7004

Bank rekening: NL25 INGB 0008 0402 88

Post- en vestigingsadres: Beatrixlaan 14, 3851 RT, Ermelo

Website: www.trustinggod.nl

Email: info@trustinggod.nl

Jaarrekening 2018

Hieronder kunt u onze jaarrekening downloaden.

jaarrekening 

Actueel beleidsplan

Wij hebben een actueel beleidsplan opgesteld en als PDF toegevoegd. U kunt deze hieronder downloaden en bekijken.

download
Aanmelden voor nieuwsbrief

Keep in touch!

Aanmelden
Contact

Beatrixlaan 14
3851RT Ermelo
Nederland
KvK 6933 7004

RSIN 857 836 183